Kaupade ümberlaadimine sadamates ja ladustamine

Vabamajandustsoon (VMT) võimaldab Eestis hoida saadetisi ilma tollimaksete ja ajaraamideta, teha omanike vahetust, pakkida ümber ja koguda kokku vajalikud kaubapartiid, saates need tellija poolt erinevate veoste/konteineritega mitmele saajale ühes vagunis. Hoiduv suhtumine veostesse ümberlaadimise hetkel põhimõttel konteiner – ladu – vagun (ja vastupidi) tagab meile regulaarse voolu.

Kaupade ladustamine Eesti sadamates võimaldab kasutada kõiki VMT eeliseid, ilma tollipuhastuse ja lisakuludeta kaupade liikumiseks Eesti siseladudesse.

Samuti saavad meie kliendid kaupu hoiustada, ümber pakkida, märgistada ja ümber töödelda ilma täiendavate maksukuludeta ning saata neid maailmanurka, nii mere- kui ka maismaa- ja õhutranspordiga.

Muuga, Paldiski ja Sillamäe sadamad on suurimad külmumata Eesti süvasadamad, millel on pidevalt arenev konteiner- ja geneeriliste kaupade töötlemise infrastruktuur. Sadamate territooriumil kehtib vabamajandustsoon, mis võimaldab hoida kaupu tollimaksevabalt, vahetada omanikke, pakkida ümber ja koguda vajalikke kaubapartiisid, saata tellija nõudmisel mitu kaubanimetust ja/või kaupa konteineritest vagunisse, sõltuvalt vaguni modifikatsioonist.

Группа компаний

ftlogistik.ru

project7spb.ru

x